Author: ประสิทธิ์พร สุวรรณมณี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักทั่วไป02012567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักทั่วไป ดาวโหลดรายละเอียด

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ดาวโหลดเอกสาร

Read More

ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไปห้องทันตกรรม 122566

ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไปห้องทันตกรรม ดาวโหลดรายละเอียด

Read More

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวโหลดเอกสาร

Read More

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวโหลดเอกสาร

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทันตสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทันตสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข 1/2567 ดาวโหลดรายละเอียด

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ดาวโหลดรายละเอียด

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทันตสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข ดาวโหลดรายละเอียด

Read More

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1/2567

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1/2567 ดาวโหลด

Read More

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

Read More
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux