blog

1208_661
320577631_468379685430855_4639485679664579057_n
320518805_888028689315770_713136438680394229_n
320678846_455562803245434_4792563157727131190_n
S__298270729
สไลด์1
previous arrow
next arrow

OnePage ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

Read More

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจำปีงบประมาณ 2566

Read More

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองจิก ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองจิก ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2565...

Read More
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux