ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

}

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองจิก รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองจิก รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม...

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวโหลดเอกสาร

Read More

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวโหลดเอกสาร

Read More

ข่าวสมัครงาน

ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux