ติดต่อเรา

}
ที่ตั้ง 223 ม.2 ต.ตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
โทรศัพท์ 0-7343 -7174 
โทรสาร.0- 7343 -7174 ต่อ 232
 
อีเมล์   [email protected]
 

แผนที่ตั้งโรงพยาบาล

เบอร์ติดต่อภายใน

อาคารห้องเบอร์โทรอาคารห้องเบอร์โทร
ตึกหน้าหน.บริหาร105 ธุรการ147
 พัสดุ112 ห้องบัตร101
 การเงิน223 ห้องยูซี109
 ผอ.153 โอพีดี103,104
 อีอา116 ห้องยา114,229
 ไอที107 ห้องจ่ายเงิน144
 พักแพทย์102ป้อมยาม119
 เปล110 พรบ.152
 ประชาสัมพันธ์0เต็นท์ARI156
ตึกกลางห้องฟัน121ทางเชื่อมคลินิกNCD205,146
 ห้องคลอด120 แม่บ้าน142
 ห้องสุขา118ตึกเล็กเยียวยา190
 ห้องหัวหน้าพยาบาล225 ศูนย์คุณภาพ403
 ห้องทำแผล145 กายภาพ150
 ห้องเอ็กเรย์228โซนหลังซักฟอก108
 ห้องส่งเสริม115 แผนไทย130
ทางเชื่อมคลินิก ANC143 โภชนา217
 ห้องแลป227 ช่าง222
 ห้องนมแม่406 ห้องประชุมใหญ่230
ตึกหลังWARD117 ฟ้าใส220,226
 พขร.123
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux