ศูนย์คุณภาพ

}

หนังสือเชิญประชุม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวโหลดเอกสาร

Read More

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวโหลดเอกสาร

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทันตสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทันตสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข 1/2567 ดาวโหลดรายละเอียด

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ดาวโหลดรายละเอียด

Read More

งานข้อมูลคุณภาพ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux