ฝ่ายการพยาบาล

}

รูปกิจกรรม

กิจกรรม OD เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมสร้างทีมเวิร์คสันทนาการกิจกรรมกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน มีสาระ ตัวอย่างข้อคิด ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ณ.เกาะยอ อ.สงขลา จ.สงขลา
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux