เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวดาวน์โหลดสำหรับสมาชิกสารบัญเว็บ  
ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาล
· ประวัติโรงพยาบาล
· วิสัยทัศน์ พันธกิจ
· โครงสร้างหน่วยงาน
· ทำเนียบผู้บริหาร
· คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
· ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
· กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· มาตราการและการเผยแพร่ข้อมูล
· งานการเจ้าหน้าที่
· ชมรมจริยธรรม
ระบบประเมิน ITA
กลุ่มงานภายใน
ระบบงาน IC
งานสุขภาพจิต
กลุ่มการพยาบาล
งานทันตกรรม
งานระบบยา
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบรายงาน
LIS Report
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· coppermine
· หัวข้อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 49 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
เฉพาะผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
สถิติิผู้ชม เริ่ม ธ.ค. 2549
ข้อมูลเกี่ยวกับประชาชน                         
       
                         
          
    
             
       
 ตารางให้บริการ    สวมหน้ากาก100%   ประกาศนโยบายงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่     ตารางวัคซีนเข็มที่ 3 และ 4
 

               
             

คำประกาศเจตนารมณ์ 
                    

     
     
     

แบบประเมิน ITA 2565 สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก
ITA สสอ.หนองจิก
แบบประเมิน ITA ปี 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)รพ.
ข้อมูลเผยแพร่
งานบริหาร
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

เอกสารขออนุมัติจัดกิจกรรมพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขและชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2564
 

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
           . แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน


หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
          . รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน


หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
              .รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ 2564
              – แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม (รอบ 6 เดือน คือ มี.ค.64 และ รอบ 12 เดือน ก.ย.64)
              – แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน)
      
แบบประเมิน ITA 2564 สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก
ITA สสอ.หนองจิกแบบประเมิน ITA 2564  สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก
แบบประเมิน ITA ปี 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)รพ.


จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างงานบริหาร
งานจัดซื้อจัดจ้างแผนงาน                                                     ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
           ปีงบประมาณ 2563                                                     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 2564
           ปีงบประมาณ 2564

แผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
           ปีงบประมาณ 2563


แบบสรุป
                                             แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 63
แบบประเมิน ITA 2561 สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก
ITA สสอ.หนองจิกแบบประเมิน ITA 2561  สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก
แบบประเมิน ITA 2562 สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก
ITA สสอ.หนองจิกแบบประเมิน ITA 2562  สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก
แบบประเมิน ITA 2563 สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก
ITA สสอ.หนองจิกแบบประเมิน ITA 2563  สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก
แบบประเมิน ITA ปี 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)รพ.แบบประเมิน ITA ปี 2563
ทั้งหมด 13 เรื่อง - 2 หน้า ( 10 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2
หนังสือเวียน


นายแพทย์อนุชิต วังทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองจิก
ระบบงานบริหารงานทั่วไป
ประกาศข่าวงานบริหาร
ข้อมูลเผยแพร่
ระบบส่งรายงาน
link ราชการ
    [กระทรวงสาธารณสุข]  
    [สสจ.จังหวัดปัตตานี ]
    [ส่งข้อมูล E-inspection ]
    [สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ]
    [สำนักงานประกันสังคม]
    [คณะกรรมการข้าราชการ กพ.]
    [จังหวัดปัตตานี]
    [อำเภอหนองจิก]

+เกี่ยวกับสาธาณสุข

HA
     [พรพ.]

  Health
    [แพทยสภา]
    [Thaihealth.net ]
    [Siamhealth.net ]
    [Thaihealth.info]
    [Bangkokhealth]
    [Thaiclinic.com]
    [ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย]
    [กรมพัฒนาแพทย์แผนไทย]

Nurse
    [สภาการพยาบาล]
    [ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง]
    [สำนักการพยาบาล]

Provis
จัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองจิก

223 ม.2 ต.ตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0- 7343 -7174 
โทรสาร.0- 7343 -7174 ต่อ 232

ติชม แนะนำ ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีเมล์ [email protected] โฮมเพจ http://www.nongjik-hos.com