งานกายภาพ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 20 December 2011 11:45

งานกายภาพโรงพยาบาลหนองจิก

- ขณะนี้งานกายภาพโรงพยาบาลหนองจิกยังไม่มีห้องและอุปกรณ์ในการใช้งานฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ผู้ป่วยนะครับ

งานกายภาพขณะนี้ รับ consult case เป็นหลัก ดังนี้

1.Case IPD

2.Case OPD

3.Case ER

4.Case อื่นๆ

5.Case ในชุมชนทุก รพ.สต.

-เน้น Case ที่ยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับ(กำลังรอจัดซื้ออุปกรณ์และห้องกายภาพอยู่)

-ยินดีรับให้คำปรึกษา Case ที่มีปัญหาความพิการ ต้องการยืมอุปกรณ์ การกระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้น เช่น การหัดเดิน  การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ เป็นต้น

 

ต้องการคำปรึกษา ติดต่อ

073-437174 ต่อ 190

คุณรุชดี หวันตะหา

 

Last Updated on Wednesday, 08 August 2012 14:54