งานจิตเวช PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 20 December 2011 11:43

สวัสดีครัีบ งานจิตเวชโรงพยาบาลหนองจิกยินดีให้บริการ

งานจิตเวชโรงพยาบาลหนองจิกเปิดให้บริการการรักษาโรคทางจิตเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน

วันอื่นๆให้บริการดังนี้
ประเมินสุขภาพจิต
1.ประเมินภาวะเครียด
2.ประเมินภาวะซึมเศร้า
3.ประเมิณภาวะวิตกกังวล
4.ประเมินความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
5.ประเมินพัฒนาการในเด็กที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านพัฒนาการทางสติปัญญา
6.ประเมินปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
7.PFA ในกรณีเหตุการณ์วิกฤตของชีวิต
8.ให้คำปรึกษาทั่วไป
9.เก้าอี้นวดคลายเครียด


รับให้คำปรึกษา
สนใจติดต่อ
คุณต่วนฮานาณี  วัดเส็น
073-437174-190
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

 

 

ในเวลาราชการ

Last Updated on Wednesday, 08 August 2012 15:06