เยียวยาจิตใจ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 20 December 2011 11:42

การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้

1.มีการลงเยี่ยมเยียวยาจิตใจ PFA เมื่อเกิดเหตุ

2.มีการให้บริการ one stop service ในผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำชำเรา

3.เยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

4.การดูแลกลุ่มสตรีผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างต่อเนื่อง

Last Updated on Wednesday, 08 August 2012 15:12