งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลหนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
Home PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 08 August 2012 15:24

 

 

งานสุขภาพจิตโรงพยาบาลหนองจิก

1.นางอังคณา  วังทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิต

2.นางต่วนฮานาณี  วัดเส็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.นายกิตติพัฒน์  ทุติยาสานติ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

4.นางสาวปัทมาวาตี  มะอิง นักจิตวิทยา

5.นางสาวสุวัลลีย์  นิ่มวันสิน นักจิตวิทยา

6.นายซูร์ฮูดี  ลีเด็ง นักจิตวิทยา

7.นายรุชดี  หวันตะหา นักกายภาพบำบัด

8.นางซีตีเมาะ หะยีตาเยะ จิตอาสา

 

http://www.youtube.com/watch?v=-iJbcCzzEDM&feature=g-vrec

Last Updated on Wednesday, 08 August 2012 15:40