NONGJIK HOSPITAL
พฤษภาคม 16, 2019, 05:29:31 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (อ่าน 4492 ครั้ง)
turakan
Moderator
Newbie
*****
กระทู้: 5


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 09:56:12 am »
ประกาศโรงพยาบาลหนองจิก
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
------------------------------------
      ด้วยโรงพยาบาลหนองจิก จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภท
เงินบำรุง ประจำโรงพยาบาลหนองจิก จำนวน  3  อัตรา  ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและยุติธรรม  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1.   ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
-  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล         จำนวน  1  อัตรา
-  คนครัว               จำนวน  2  อัตรา

2.   คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
   2.1  คุณสมบัติทั่วไป
1)   มีสัญชาติไทย
2)   มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  และมีอายุไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์
3)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น                   
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
5)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
6)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
7)   ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฏหมายอื่น
Cool   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
9)   ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ


     2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
-   ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบ        ได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการหรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.2.3   ตำแหน่งคนครัว 
-   ได้รับวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก     
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลหนองจิก  ตั้งแต่วันที่  16-27  กุมภาพันธ์  2552  ในวันและเวลาราชการ
  .
4.  อัตราค่าสมัคร
อัตราค่าสมัคร  ตำแหน่งละ  30  บาท

5.   เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1)  สำเนาวุฒิการศึกษา                    จำนวน  1  ฉบับ
2)  ใบรายงานผลการศึกษา               จำนวน  1  ฉบับ
3)  สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน  1  ฉบับ
4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน  1  ฉบับ
5)  ใบรับรองแพทย์                  จำนวน  1  ฉบับ
6)  รูปถ่าย  1  นิ้ว                  จำนวน  2  รูป
6)  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง   จำนวน  1  ฉบับ
7)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  (ถ้ามี)            จำนวน  1  ฉบับ

6.   หลักเกณฑ์การคัดเลือก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกจะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสม
โดยการสอบข้อเขียน  และการสัมภาษณ์


7.   วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก
-  สอบข้อเขียน  วันที่   18  มีนาคม  2552   ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองจิก                       
   ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป
-  สอบสัมภาษณ์  วันที่  26  มีนาคม  2552  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองจิก 
    ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 
 

8.   เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

9.   การประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ได้
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ   
      
10.  การสั่งจ้าง
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุตามลำดับในบัญชีผู้คัดเลือกได้

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                  ประกาศ  ณ  วันที่         มกราคม  พ.ศ. 2552


                            (นายอนุชิต  วังทอง)
                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองจิก
ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลหนองจิก
223 ม.2 ต.ตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0- 7343 -7174 ต่อ 112
โทรสาร.0- 7343 -7174 ต่อ 232
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 10:55:41 am โดย turakan » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!