มอบโล่รับรองการดำเนินกิจกรรม 5 ส
วัน Wednesday 29 Oct 08@ 16:38:22 ICT
หัวข้อ: ข่าวโรงพยาบาลหนองจิก


           โรงพยาบาลหนองจิก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก และสถานีอนามัย 15 แห่ง ในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ผ่านการประเมินรับรองจากสถาบันฝึกอบรมฮิวแมนเทรนนิ่ง โดย อาจารย์ชาญชัย สกุลประยงค์ และกำหนดมอบโล่รับรองการดำเนินกิจกรรม 5 ส.โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 สถานที่โรงแรมเซาท์เิทิร์นวิว เรียบร้อยแล้วครับ


                             
            
                                               
   


   
   
      

บทความนี้มาจาก โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี
http://www.nongjik-hos.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.nongjik-hos.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9