การประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและเครือข่ายบริการสุขภาพ ครั้งที่
วัน Friday 14 Sep 07@ 17:58:22 ICT
หัวข้อ: ข่าวโรงพยาบาลหนองจิก


       
การประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
และเครือข่ายบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550
ระหว่างวันที่     12 -13 กันยายน 2550
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ 1 กลุ่มนวัตกรรและงานด้านการศึกษาวิจัย ประเภท Poster  Presentation

ผลงาน "ความแข็มแข็งของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ต.ตุยง"

โดย นายไพบูลย์  งามสกุลพิพัฒน์   โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 
 
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ 2 กลุ่มนวัตกรรและงานด้านการศึกษาวิจัย ประเภท Oral Presentation

ผลงาน "ข้อมูลถูกต้องผู้รับบริการปลอดภัย ข้อมูลทันใจ ใช้พัฒนางาน"

โดย ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 
 ขอเป็นกำลังใจกับผลงานของทีมนำและผู้นำเสนอทุกท่าน ให้พัฒนาผลงานที่ร่วมนำเสนอถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัล ให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป
บทความนี้มาจาก โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี
http://www.nongjik-hos.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.nongjik-hos.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8