เอกสารคู่มือกิจกรรม 5ส
วัน Thursday 19 Jul 07@ 11:30:42 ICT
หัวข้อ: ข่าวโรงพยาบาลหนองจิก


ตามที่ โรงพยาบาลหนองจิก ได้ดำเนินการพัฒนางานภายในองค์กร โดยใช้กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐาน ในการปรับปรุงคุณภาพ โดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในโรงพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลปฏิบัติงานด้วยสุขภาพและจิตใจดี
ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย จนสำเร็จเป้าหมายงานประกันคุณภาพโรงพยาบาล (HA)


สามารถดาวโหลดแฟ้มกิจกรรม 5 ส ได้ที่นี่


เอกสารกิจกรรมคู่มือ 5ส
เอกสารนโยบาย 5ส
บทความนี้มาจาก โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี
http://www.nongjik-hos.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.nongjik-hos.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2