โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยง
วัน Thursday 19 Jul 07@ 10:58:16 ICT
หัวข้อ: ข่าวโรงพยาบาลหนองจิก


การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มข้าราชการ อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการที่มีภาวะเสี่ยงได้รับความรู้และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ

เป้าหมาย
1.กลุ่มเสี่ยงที่มีค่า BMI สูงกว่า 23 รอบเอวมากกว่า 32
นิ้ว ในเพศหญิง และ 36 นิ้ว ในเพศชาย
2.กลุ่มเสี่ยง ความดันโลหิตสูง

บทความนี้มาจาก โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี
http://www.nongjik-hos.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.nongjik-hos.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1