เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวดาวน์โหลดสำหรับสมาชิกสารบัญเว็บ  
ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาล
· ประวัติโรงพยาบาล
· วิสัยทัศน์ พันธกิจ
· ข้อมูลทั่วไป
· ตารางการให้บริการ
· สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก
· เอกสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก
กลุ่มงานภายใน
ระบบงาน IC
งานสุขภาพจิต
กลุ่มการพยาบาล
งานทันตกรรม
งานระบบยา
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบรายงาน
LIS Report
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· coppermine
· ดาวน์โหลด
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
เฉพาะผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
สถิติิผู้ชม เริ่ม ธ.ค. 2549
ประวัติโรงพยาบาล
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 โดย นายอัฐพล เลขะกุล ได้บริจาคที่ดินทั้งหมด จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 35.9 ตารางวา สร้างด้วยเงินงบประมาณพื้นที่ชนบทยากจน ปี 2526 เป็นเงิน 6,012,100.00 บาท ( หกล้านหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2527 เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 เปิดบริการประชน เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2528 และได้รับการจัดสรรเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองจิกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน1. นายแพทย์สุวิทย์ อังคสุวรรณ์

2. นายแพทย์ธาตรี ชวนะรักษ์

3. นายแพทย์อัมพร จงเสรีจิตต์

4. นายแพทย์วัชรินทร์ ล่องพาณิชย์

5. แพทย์หญิงฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ์ 

6. นายแพทย์กิตติ ตู้จินดา

7. นายแพทย์อนุชิต วังทอง                                   พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-04-10 (5144 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
จัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองจิก

223 ม.2 ต.ตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0- 7343 -7174 ต่อ 101
โทรสาร.0- 7343 -7174 ต่อ 232

ติชม แนะนำ ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีเมล์ hnongjig@hotmail.com โฮมเพจ http://www.nongjik-hos.com