โครงการต่างๆ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 20 December 2011 11:47

โครงการต่างๆของศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2555 มีดังนี้

1.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีรักษาในโรงพยาบาลหนองจิก

2.โครงการดูแลสุขภาพจิตพิชิตโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

3.โครงการสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้พิการในพื้นที่อำเภอหนองจิก

4.โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลหนองจิก

5.โครงการดูแลผู้ได้รับการกระทำรุนแรงในเด็ก สตรี ในพื้นที่อำเภอหนองจิก

 

Last Updated on Wednesday, 08 August 2012 14:47