ประเมินสุขภาพจิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 20 December 2011 11:44

ประเมินสุขภาพจิต

1.ประเมินภาวะเครียด

2.ประเมินภาวะซึมเศร้า

3.ประเมิณภาวะวิตกกังวล

4.ประเมินความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

5.ประเมินพัฒนาการในเด็กที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านพัฒนาการทางสติปัญญา

6.ประเมินปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

7.PFA ในกรณีเหตุการณ์วิกฤตของชีวิต

8.ให้คำปรึกษาทั่วไป

9.เก้าอี้นวดคลายเครียด

 

สนใจติดต่อ

คุณปัทมาวาตี มะอิง

073-437174-190

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

ในเวลาราชการ

Last Updated on Wednesday, 08 August 2012 15:00